fouta matrimoniale grigio chiaro

fouta matrimoniale grigio chiaro